Tre egna sågverk

Derome Timber, ytterligare ett namn i Deromegruppen är ett företag bestående av tre sågverk som producerar ett omfattande sortiment av produkter till både svenska marknaden såsom exportmarknaden.

Med produkter som ytterpanel, grundmålad eller obehandlad panel, tryckimpregnerat material, konstruktionsvirke, pellets, råspontluckor, fingerskarvat, mm utmärker Derome Timber sig med kostnadseffektiva, högkvalitativa och miljövänliga produkter.
Baserat på en lång erfarenhet och med professionell personal levererar Derome Timber sina produkter till bygghandlare, hus- och takstoltillverkare, gör det själv varuhus samt till annan träindustri.

Samtidigt som Derome Timber producerar mer och mer tryckimpregnerat virke pga. ökad efterfråga investerar företaget över tre miljoner kronor i impregneringsanläggningen i Anneberg för en ökad kapacitet. En stor del av produktionen av tryckimpregnerat virke går till skandinaviska marknaden, framför allt till Sverige, Norge och Danmark.

Tryckimpregneringsanläggningen i Anneberg är inte den enda som berörs av ombyggnation i Deromegruppen utan även huvudanläggningen i Derome går genom en ändring genom bytte av såglinjen respektive på Kinnaredsanläggningen där hyvleriet byggs om. Allt detta leder till både ökad kapacitet och en större flexibilitet i leveranserna. Kapacitetsökningen efter hela ombyggnationen på alla dessa anläggningar förväntas bli i stort sätt 15 % eller ytterligare 10 000 m³ tryckimpregnerade träprodukter.